Általános Szerződési Feltételek

Magánrendelés, időpontfoglalás

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

hatályos 2022.10.18-tól visszavonásig. Korábbi ÁSZF igénye esetén írjon emailt az info@novakhunor.hu címre az igényelt, pontos időszak megjelölésével.

1. Általános adatok, elérhetőségek

Szolgáltató:                                               Novák Medical Kft.

Székhely:                                                   2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály 85.

Cégjegyzékszám:                                     13-09-191901

Adószám:                                                  26261803-1-13

Bejegyző bíróság:                                    Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviselő:                                                 Dr. Novák Hunor ügyvezető

E-mail:                                                       rendelo@novakhunor.hu

Weboldal:                                                  https://rendelo.novakhunor.hu,
booked4us „dr. Novák Hunor magánrendelés” / Kroki magán gyermekrendelő

2. Fogalmak

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató: A fent nevezett cég, mint egészségügyi szolgáltató, mely jelen ÁSZF keretein belül 18 év alatti gyermekek részére a Szolgáltatást nyújtja a Kroki Magán gyermekrendelőben (1118 Budapest, Előpatak utca 78)

Szolgáltatás: Jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott Szolgáltató által nyújtott tevékenységek.

Orvos: Dr. Novák Hunor csecsemő és gyermekgyógyász, illetve dr. Bánusz Rita csecsemő és gyermekgyógyász, a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő egészségügyi képesítéssel rendelkező természetes személyek, akik az egészségügyi szolgáltatást nyújtják Novák Medical Kft-n keresztül.

Érdeklődő: A Honlapot, online foglalási rendszert tanulmányozó személy

Felhasználó: Az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon a Szolgáltatással kapcsolatos időpontot foglalja, díjfizetési kötelezettséget vállalja és aki az általa (törvényes képviselő: szülő, gyám, gondnok stb.) felügyelt 18 év alatti gyermek számára a Szolgáltatást igénybe veszi.

Kiskorú Páciens: A Felhasználóhoz, mint törvényes képviselőhöz tartozó 18 év alatti személy, akire vonatkozóan a Felhasználó a Szolgáltatást igénybe kívánja venni. A 18 év alatti gyermekek koruknál fogva cselekvőképtelennek vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősülnek. A 14. életévüket még be nem töltöttek (cselekvőképtelenek) nevében a szükséges döntéseket törvényes képviselőjük hozza meg, míg a 14-18 év közöttiek (korlátozottan cselekvőképesek) döntéseiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával, illetve jóváhagyásával hozhatják meg. Aki elmúlt 16 éves, bizonyos jogokat önállóan gyakorolhat, így például rendelkezhet adataival, vagy megnevezheti azt, aki jogosult a vele kapcsolatos tájékoztatásra.

Orvosi vizsgálat és invazív beavatkozás: A Szolgáltatás keretein belül, az Orvos által végrehajtott, nyugat-európai irányelveket követő, magyar jogi és szakmai szabályokat betartó kezelési folyamat, mely tartalmaz konzultációt, vizsgálatot és szükség esetén invazív (bőrön át vagy más úton testbe hatoló fizikai beavatkozást ld. injekció) beavatkozást.

Honlap: Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, amelyen keresztül a Szolgáltatással kapcsolatban tájékozódni lehet.

Távollévők között kötött szerződés: Felhasználó és Szolgáltató között az üzemeltetett Honlapon keresztül (időpontfoglalással és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával valamint a díjfizetéssel) kötött szerződése.

3. Általános rendelkezések

Ezen szerződés a teljes megállapodást tartalmazza, minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást felülír, hatálytalanít. A szerződés minden esetben a foglalási rendszerben megjelölt határozott időpontra vonatkozóan (Megrendelés) jön létre. A szerződő felet a Ptk. és egyéb magyar jogszabályok megfelelő vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződés teljesítésének országa Magyarország, ezt a szerződő felek szintén kijelenik.

Ön, Felhasználó ezen szerződés elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy cselekvőképessége, továbbá szerződéskötési képessége nincs korlátozva és a Kiskorú Páciens vonatkozásában nyilatkozattételre, képviseletre jogosult.

Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, kérem írjon a rendelo@novakhunor.hu címre!

4. Adatkezelési szabályzat és tájékoztató, beleegyező nyilatkozat

A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata és tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://rendelo.novakhunor.hu/adatkezeles/

Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.

Amennyiben invazív beavatkozásra kerül sor, a Felhasználónak – a Felhasználó és a kiskorú Páciens – tájékoztatását követően beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia, a döntése megerősítéseként. A Felhasználó elfogadja, hogy a rendelőben szükség esetén aláírandó beleegyező nyilatkozatot digitális biometrikus aláírással kell ellátnia az erre hitelesített aláíró eszköz (speciális toll és érzékelő pad) segítségével, a dokumentum átolvasását követően

Az invazív beavatkozásoktól szóló tájékoztató anyagok, valamint a beleegyező nyilatkozat sablonja az alábbi linkeken érhető el:

●      Védőoltás beadása érzéstelenítéssel

●      Fülmosás

●      Bőr – szemölcs fagyasztása; szemölcsök kezelése többféle terápiával

●      Beleegyező felvétel készítésébe

●      Vérvétel 18 éves kor alatt, valamint vérvétel felnőtteknek

●      Gyomorszonda elhelyezése (még nem elérhető, folyamatban)

●      Húgyúti katéterezés (még nem elérhető, folyamatban)

5. Szerződéskötés, szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szükséges adatok köre

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Érdeklődő a Honlapon adott tájékoztatást (árakról, időpontfoglalásról, rendelésről) megismerte, megértette és ezek ismeretében a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján szerződést kíván kötni.

E szerződés meghatározza a Felek jogait, az igénybe vehető szolgáltatások körét és ezek díját. A szerződés létrejötte két lépésből áll: Az első az ÁSZF-ben foglalt feltételek megismerése, a második az időpontfoglaláshoz tartozó modulban tartozó regisztrációs felület kitöltése és az ÁSZF valamint az adatkezelési szabályzat tartalmának elfogadása.

Szerződéskötés során a regisztráció keretében Felhasználónak meg kell adnia e-mail címét és az általa használni kívánt jelszavát valamint személyes adatai közül: nevét és telefonszámát.

Amennyiben valamely Felhasználó hibás vagy hiányos adatot adott meg, és ezt Szolgáltató az adatok beküldését követően azonnal észleli: a szerződéskötés meghiúsul, ha azonban az adatok pl. pontatlan rögzítését (pl. hibásan megadott e-mail cím) a Szolgáltató csak utólag tárja fel, a Felhasználó által megrendelt – és határidőn belül le nem mondott – Szolgáltatás díját köteles megfizetni.

Szolgáltató csak 18. életévét betöltött személlyel köt szerződést. Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze illetve hibás vagy hamis adatközlés észlelése esetében a szerződést megszüntesse.

        a. Időpontfoglalás
Felhasználó a regisztrációt követően minden alkalommal, amikor szakrendelés időpontfoglalása kerül sor, köteles az alábbi – számlázáshoz szükséges – adatokat megadni: szolgáltatás típusa, dátuma, időpontja, számlázási név, számlázási cím, esetleges kuponkód.

Emellett köteles megerősíteni az ÁSZF elfogadását.

Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy az általa kifizetésre használt bankkártya felett rendelkezni jogosult, azt jogszerűen használja fel.

A felhasználói hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Felhasználó köteles jelszavát megváltoztatni Szolgáltató egyidejű értesítésével.

A szerződés csak annyiban jön létre, amennyiben Felhasználó a regisztráció során valós és érvényes adatokat ad meg.

Felhasználó elfogadja, hogy a foglalási adatokat a Booked4us oldala kezeli, az időpont rögzítésével elfogadja a Booked4us ÁSZF-jét és Adatkezelési tájékoztatóját is.

A Felhasználó elfogadja, hogy az egyes Megrendelésekkel kapcsolatos adatokat a Salesautopilot rendszere kezeli. A Felhasználó elfogadja a Salesautopilot ÁSZF-jét és Adatkezelési Tájékoztatóját is.

6. Szerződésmódosítás

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani annak érdekében, hogy a Szolgáltatások javítása, bővítése érdekében fontos és szükséges információt a Felhasználók tudomására hozza.

A Felhasználó minden esetben a hatályos ÁSZF-ben foglaltak szerint dönt az aktuális Megrendelésről.

A módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal köteles a Szolgáltató a módosított ÁSZF tervezetét honlapján közzétenni. Amennyiben valamely Felhasználó a megváltoztatott feltételeket nem fogadja el, Megrendelést nem ad le, a Szolgáltatást nem veszi igénybe és jogosult a Felhasználói fiókját törölni.

7. Szolgáltatás

A Szolgáltatás keretein belül Szolgáltató, a Honlapon nevesített rendelőintézetben egészségügyi szolgáltatást nyújt, ennek keretében orvosi vizsgálatot illetve szükség esetén invazív beavatkozást végez.

A Szolgáltatás használata nem javasolt sürgős esetekben, ilyenkor kérjük a sürgősségi betegellátás megfelelő szerveihez forduljon!

A Szolgáltatás igénybevételéhez elektronikus “tünetrészletező” kérdőív használata ajánlott, mely során a betegellátás felgyorsul és az Orvossal töltött idő során kevesebb adminisztrációs tevékenység elvégzése szükséges. A kérdőív linkjét a sikeres online fizetés után kapja meg a Felhasználó emailben.

A Szolgáltató által nyújtott ellátásban több asszisztens és több csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos is részt vesz. A rendelő egyfajta szellemi műhelyként működik, munkatársai szigorú szakmai irányelvek alapján dolgoznak, hogy minden páciens ugyanazt az ellátást kaphassa függetlenül attól, hogy éppen melyik orvos kezeli. A Szolgáltató működési rendje szerint külön orvosválasztási lehetőség nincs az időpontfoglalás során sem, véletlenszerű, hogy adott páciens melyik orvoshoz kerül, és az ingyenes kontrollok alkalmával sem garantált, hogy ugyanahhoz az orvoshoz kerül vissza, aki az első ellátásban, betegvizsgálatban részt vett. A Szolgáltató külön kérésre sem tudja biztosítani, hogy pácienseinket dr. Novák Hunor vagy éppen a Szolgáltató másik orvosa vizsgálja. A Szolgáltató által működtetett Kroki magánrendelő azonban célul tűzte ki, hogy minden orvosa ugyanazokat a nézeteket vallja, irányelveket kövesse, ugyanazokat a módszereket és gyógyszereket javasolja, így a páciensek számára mindegy legyen, ki az ellátó orvos.

8. Szolgáltatás díjai, díjfizetés, számlázás

A Szolgáltatás igénybevételének díja megkezdett konzultációnként kerül elszámolásra. A mindenkor hatályos ellátási díjakat a weboldal az Árak menüpontban tartalmazza.

A Szolgáltatás megrendelése az időpont foglalásával és a szolgáltatási díj megfizetésével (bankkártyás fizetés) jön létre.

Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő összeg a Szolgáltatási díj fedezésére, vagy a Felhasználó a díjfizetést az időpontfoglalást követő 1 órán belül nem hajtja végre, a Megrendelés semmisnek tekintendő és a Felhasználó által választott időpont – a Felhasználó egyidejű e-mailben történő értesítése mellett – felszabadul.

A bankkártyával történő fizetés az OTP SimplePay felületén keresztül történik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a www.salesautopilot.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (Székhely címe: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Adószám: 24386106-2-42), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi

– E-mailcím

– Név

– Telefonszám

– Számlázási adatok

– Kupon kód

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: simplepay.hu/vasarlo-aff (A Simplepay részletes ismertetéséről itt olvashat.)

Felhasználó elfogadja a Simplepay szabályzatát, szerződési feltételeit és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát.

A sikeres díjfizetésről minden esetben, a Felhasználó által megadott e-mail címre kerülnek megküldésre az elektronikus számlák. A számlák kiállítására a Számlázz.hu rendszerén keresztül kerül sor.

A Felhasználó elfogadja, hogy a számlázást a Számlázz.hu rendszere végzi, a Felhasználó elfogadja a Számlázz.hu ÁSZF-jét, felhasználási feltételeit (https://www.szamlazz.hu/aszf/) és az Adatkezelési tájékoztatóját is (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/).

Szolgáltató tárgyi adómentes, így 0% ÁFA részt tartalmaz a számla. A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában, 165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes.

Helyszínen történő kifizetésre illetve részletfizetésre nincsen mód, a tranzakció csak elektronikusan, bankkártyával történő fizetés útján történhet.

9. Felhasználó jogai és felelőssége

Szolgáltatás és ennek körében az egyes ellátások igénybevételéért kizárólag Felhasználó felel. Az egyes ellátások esetében az Orvos a kiskorú pácienst korához mérten megfelelő tájékoztatással látja el a Felhasználó, törvényes képviselő tájékoztatása mellett.

A Felhasználó jogosult az általa lefoglalt időpontot legkésőbb a vizsgálat előtt 12 órával  lemondani vagy módosítani a számára e-mailben megküldött linken keresztül, a Booked4us felületén, vagy az 1. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatminta kitöltésével, ami a rendelo@novakhunor.hu címre kell elküldenie. Megfelelő időben történő lemondás esetén a kifizetett Szolgáltatási díjat a Szolgáltató 30 napon belül visszatértíti és a kibocsátott számlát sztornózza.

Amennyiben a vizsgálatra 12 órán belül kerülne sor, a lemondás, időpontmódosítás érvénytelen és kifizetett Szolgáltatási díj nem kerül visszatérítésre. Ez alól egyedi mérlegelés esetén, méltányosságból a Szolgáltató kivételt tehet (például: a Felhasználó balesetet szenved és ezt igazolja).

Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevétele során, így különösen a vizsgálat, ellátás ideje alatt tanúsított magatartásáért. Különösen kirívó, közerkölcsbe ütköző, esetlegesen törvénybe ütköző magatartás tanúsítása esetén az Orvos dönthet úgy, hogy a jövőben a Felhasználóval jogviszonyt megszünteti vagy újat nem létesít. A Felhasználó a foglalás során köteles valós és pontos adatokat megadni, beleértve a számlázási részeket is. A  Felhasználó a sikeres fizetést követően emailben kiküldött linkre kattintva köteles a “Adatok és panaszok – vizsgálat előtt kötelezően kitöltendő!” űrlap összes mezőjét hiánytalanul kitölteni.

10. Szolgáltató jogai és felelőssége

Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó szerződés szerinti jogainak felfüggesztésére és a Szolgáltatás jövőben történő nyújtásának korlátozására Felhasználó felé, amennyiben:

●    Felhasználó megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így általa tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit vagy

●    amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás korábbi igénybevétele során vagy azon kívüli okból olyan nézeteltérés alakult ki, amely a Szolgáltató álláspontja szerint nem teszi lehetővé a Szolgáltatás sikeres nyújtásához szükséges megfelelő beteg-orvos kapcsolat fenntartását vagy

●    amennyiben a Felhasználó 12 órán belül több különböző időpontot is lefoglal, de nem fizeti ki mindet online a foglalt időpont előtt (és utólag sem rendezi a helyszínen legkésőbb a foglalás időpontjában). Magyarázat: 12 órán belül ugyanis az időpontot nem lehet lemondani ; viszont 4 órával az időpont előtt még lehet foglalni. Több időpont foglalása esetén idő, amíg kitörlődik a rendszerből a nem fizetett, de lefoglalt időpont a rendszerből, így kialakulhat olyan helyzet, hogy más pácienst a Szolgáltató már nem tud fogadni az adott lefoglalt, ki nem fizetett időpontra emiatt, így végeredményben anyagi kár – bevételkiesés is éri az üresjárat miatt.

Szolgáltató ezen esetekben jogosult a Felhasználó időpontfoglalását törölni és a téves utalást visszajuttatni a Felhasználó részére.

Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bekövetkező károkért a legteljesebb mértékben kizárja, az irányadó jogszabályoknak megfelelően lehetővé tett keretek között.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségügyi okok miatt vagy indoklás nélkül a szolgáltatást visszamondja, erről legkésőbb 30 perccel a vizsgálat időpontja előtt emailben és/vagy telefonon értesítést küld, 30 napon belül pedig a fizetett összeg 100%-át visszatéríti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az orvos-beteg kapcsolat súlyos bizalmi válsága esetén visszautasítsa a vizsgálatot. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a “9. Felhasználó jogai és felelőssége” pontban rögzítettek megszegése esetén visszautasítsa a vizsgálatot.

11. Hibás teljesítés, panaszkezelés

Felhasználó amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban technológiai hibát észlel (pl. időpontfoglaló rendszer hibája), panaszát az Ügyfélszolgálaton jelentheti be.

Amennyiben valamely Szolgáltatás a díjfizetést követően – a Felhasználón kívül álló okból – nem valósul meg a Felhasználó panaszát a rendelo@novakhunor.hu címre írva jelezheti.

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására sor kerül, azonban azzal a Felhasználó nem elégedett, dönthet úgy, hogy él a Pénzvisszafizetési garanciában (ÁSZF 12) foglalt lehetőséggel.

Bármely beérkező panaszt Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgál és a megküldés formájához igazodó módon írásban válaszol a Felhasználó részére. Postai bejelentés esetében a bejelentő nevének és postázási címének megadása is szükséges.

12. Pénzvisszafizetési garancia

Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó számára egyszeri, egy alkalommal használható pénzvisszafizetési garanciát nyújt.

Ennek feltétele, hogy a vizsgálat időpontjához képest 24 órán belül a Felhasználó a rendelo@novakhunor.hu címre jelezze konkrét panaszát, pozitív elbírálást követően a Szolgáltató az összeg 100%-át visszatéríti bankkártyájára 30 napon belül és számláját sztornózza.

Jogos panasznak számít, ha sokat kellett várakoznia, ha szakmaiatlanul járt el az Orvos vagy elégedetlen volt a kiszolgálással.

Nem minősülhet jogos panasznak, ha az Orvos a szakmai irányelveknek megfelelően jár el, és vírusfertőzésre például semmilyen terápiát nem javasol, maximum tüneti szereket.

A Felhasználó ezen Szolgáltatás választásával elfogadja, hogy a gyerekbetegségek többségét vírusfertőzések okozzák, amikre igazán hatásos gyógymód nem létezik, így várhatóan nagy százalékban kezelés és konkrét terápiás javaslat nélkül kell távozniuk az orvosi rendelőből, ezért kiemelten fontos a betegtájékoztató anyagok ismerete, hogy indokolatlanul ne forduljon a Felhasználó az Orvoshoz a kiskorú pácienssel.

A pénzvisszafizetési garancia egy családon belül egyszer használható fel, azaz pl. külön édesanya, külön édesapa (vagy azonos kiskorú páciens esetében más hozzátartozó) nem élhet vele.

Másodjára sem használható fel újból a pénzvisszafizetési garancia, hiszen a Szolgáltató feltételezi, hogy ha a Felhasználó egyszer elégedetlen volt, többé nem fordul hozzá.

13. Szerződés módosítása

Szolgáltató bármikor módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást közzéteszi, valamint a Felhasználót a megadott e-mail címük útján értesíti.

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után továbbhasználja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

14. A Szolgáltatás szünetelése

A Szolgáltatás karbantartási feladatok ellátása illetve szabadságolási időszak miatt szünetelhet. A szünetelés időszaka a Honlapon feltüntetésre kerül a Booked4us foglalási rendszerében. Szünetelési időszakra vonatkozó időpontfoglalást a rendszer nem fogad.

15. Elállási jog, Felmondással kapcsolatos szabályok

Mivel jelen szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül a Felhasználó, mint fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a alapján – nem gyakorolhatja a Rendeletből származó elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás teljesítését a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó ez alapján tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felhasználó bármikor jogosult jelen szerződést felmondani. A szerződés felmondása a Honlapon létrehozott felhasználói profil törlésével valósul meg. A felmondás nem mentesíti a Felhasználót a szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges kötelezettségei teljesítésétől.

Szolgáltató a Szerződést a Megrendeléshez tartozó időpontfoglalást követően, de még a Szolgáltatás teljesítését megelőzően a  Felhasználó elektronikus e-mail címére megküldött egyidejű tájékoztatással mondhat fel. Szolgáltató – amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor – köteles azt indokolni.

Amennyiben Felhasználó rendkívüli felmondásra okot adó módon viselkedik az egészségügyi ellátás során vagy arra várakozva, Szolgáltató a Felhasználót ezen tényről tájékoztatja, az ezzel kapcsolatos e-mailt pedig ezt követően megküldi részére.

Szolgáltató együttműködést nem tanúsító Felhasználó esetében a Kiskorú pácienst ellátni  nem köteles.

A Szerződést a Felek közös akarattal bármikor megszüntethetik, illetve megszűnik a Szerződés bármely Fél jogutód nélküli megszűnése illetve halála esetén.

16. A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos vitarendezés módja

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató általi panasz- illetve hibakezeléssel elégedetlen, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat illetve esetleges követelését – elévülési időn belül – bíróság előtt is érvényesítheti.

Fogyasztóvédelmi panaszok esetében az illetékes hatóság:

a)      Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok

Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:

b)      Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

c: Budapest Főváros Kormányhivatala, XI. Kerületi Hivatal – Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xi-keruleti-hivatal-hatosagi-foosztaly
nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu.hu, tel: (1) 235-7050

17. Szolgáltató felelősségének kizárása, Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevétele során

Az Orvos az orvostudomány mai állásának megfelelő képzettséggel, képesítéssel rendelkezik, előfordulhatnak olyan speciális kérdések, melyek esetében érdemes – függetlenül e szolgáltatástól – az adott terület szaktekintélyének véleményét kikérni, ezt az Orvos a vizsgálat során jelezni fogja.

A Szolgáltató korlátozza a felelősségét a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj maximumában.

18. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató tartalmazza.

19. Egyéb rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re és Megrendelésekre a magyar jog irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik.

A szerződéskötés nyelve magyar.

Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.

Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

1sz. melléklet Nyilatkozat minta Elállás/Felmondás (nyilatkozatminta)
(csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha a szerződéstől, Megrendeléstől elállna).

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási / elállási jogomat az az alábbi szolgáltatással kapcsolatos szerződés, termék tekintetében:

Szolgáltatás megjelölése:

Szolgáltatás igénybevételének pontos időpontja:

A szerződés kötés időpontja, fizetés időpontja:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó címe:

Kelt:

——————————————

Az e-mailen beérkezett kérést legkésőbb 30 napon belül jóváhagyjuk.

Novák Medical Kft – dr. Novák Hunor – rendelo.novakhunor.hu

A fenti jogi tájékoztató a Novák Medical Kft. szerzői jogvédelem alatt álló szellemi tulajdona, felhasználása nem engedélyezett. Minden jog fenntartva.

Kroki magán gyermekrendelő