Általános Szerződési Feltételek

VIP előfizetők számára

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) VIP előfizetők számára

Hatályos 2022.05.17-től visszavonásig. Ha a korábbi ÁSZF-et szeretné elérni, kérjük írjon az info@novakhunor.hu címre emailt az igényelt időpont megjelölésével (szkennelve, saját aláírással).

Szolgáltató adatai, elérhetőségek
Szolgáltató: Novák Medical Kft
Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály 85.
Cégjegyzékszám: 13-09-191901
Adószám: 26261803-1-13
Bejegyző bíróság: Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Dr. Novák Hunor ügyvezető
E-mail: info@novakhunor.hu
Honlap: rendelo.novakhunor.hu

Fogalmak

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Szolgáltató: A fent megjelölt cég, mely jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatást nyújtja.

Szolgáltatás: Jelen ÁSZF-ben részletezett VIP-tagság vagy VIP előfizetéses szolgáltatás.

Honlap: Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak bármelyike, amelyen keresztül az Szolgáltatással kapcsolatban tájékozódni, valamint a Szolgáltatásra előfizetni lehetséges (rendelo.novakhunor.hu, novakhunor.hu/ vagy drnovakhunor.hu oldalakon vagy aloldalain)

Felhasználó: A Szolgáltatásra a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon regisztráló, díjfizetési kötelezettséget vállaló nagykorú, cselekvőképes természetes személy. Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésének időpontjában Taggá válik.

Tag (Előfizető): Az a Felhasználó, aki a szolgáltatási díjat megfizette, ezáltal jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre.

Távollévők között kötött szerződés: Tag és Szolgáltató között az üzemeltetett Honlapon keresztül (ÁSZF feltételeinek elfogadásával valamint a díjfizetéssel) kötött szerződése.

A Szolgáltatás

A Szolgáltatás 18 éven aluli magánszemély egészségének megőrzését, fenntartását, illetve visszaállítását szolgálja, esztétikai célű beavatkozások elvégzését kizárja. A csecsemő- és gyermekgyógyászati Szolgáltatás magában foglalja a Törzskártya előfizetés által nyújtott szolgáltatást, ez egy sürgősségi felár orvosi vizsgálathoz. A Szolgáltató a Honlapon „Törzskártya előfizetés – gyors időpont” néven időpontfoglaló rendszert üzemeltet. A Szolgáltatás lényege, hogy az Előfizetők soron kívül időpontot foglalhatnak orvosi vizsgálatra 24- ill. 48 órán belül. Szolgáltatás célja, hogy az érintett kiskorú személy gyorsabban kaphasson orvosi vizsgálatra időpontot, ezáltal akut problémával ne kelljen akár heteket várnia. A szolgáltatás az orvosi vizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatás, amely nem helyettesíti a sürgősségi kórházi ellátást, sürgősségi felárnak számít, a vizsgálat alap díja ezen kívül fizetendő. A Szolgáltatás keretében Szolgáltató a foglalt időpontban személyes orvosi vizsgálatot és konzultációt nyújt rendelőjében.

A VIP-tagság előfizetés ezen felül a Kroki magán gyermekrendelőben gondozott betegek esetén ingyenes e-recept felírást is biztosít, a Kroki magánrendelőben korábban felírt, állandóan szedett gyógyszerek esetében, felár nélkül. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feláras orvosi vizsgálatokból (pl.: szemölcs fagyasztása folyékony nitrogénnel, laborvizsgálatok, genetikai vizsgálatok) egyedi kedvezményt adjon, illetve ingyenes kontroll időpontokat adjon VIP-tagság előfizetők számára a rendelői megjelenést követő 30 napon túl is. Az Előfizetők a fenti szolgáltatások – kedvezmények mellett bónuszként utólag is konzultálhatnak orvosukkal, illetve az Előfizetők számára egy zárt Facebook csoport, közösség is rendelkezésre áll, ahova 1 előfizetéssel 1 fő csatlakozhat.

A zárt facebookos csoportról

Az oldalon, zárt csoportban található információk a szerzők általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik, amelyek nem minősülnek orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, ezek csupán tájékoztató jellegűek. A honlap és a prémium, zárt tartalmak olvasása, az olvasott információk felhasználása, figyelembe vétele csak saját felelősségre történhet. Kérjük, konkrét panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez! Az oldalon található, konkrét gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és a mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatót, vagy használati utasítást, vagy kérjen tájékoztatást a konkrét gyógykezelést vagy tájékoztatást nyújtó megfelelő szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől, tanácsadójától! A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért felelősséget nem vállalunk.

Szerződéskötés, a Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Szolgáltatásra szerződést érvényesen kizárólag 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy köthet, azonban kizárólag 18 év alatti gyermek, szülői beleegyezéssel veheti igénybe az orvosi szolgáltatásokat.

A szerződés a Felhasználó Honlapon vagy annak aloldalán található “Csatlakozás a VIP-tagsághoz” űrlap kitöltésével, a „Csatlakozom” gombra történő kattintással, az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató egyidejű elfogadásával jön létre. A VIP-tagság szolgáltatásért való fizetéssel, rendszeres előfizetéssel az alábbi feltételeket maradéktalanul elfogadja akkor is, ha ezt a tájékoztatót el/végig sem olvasta. A Szolgáltató jogában áll visszautasítani olyan szolgáltatás igénybevételét, teljesítését, ami jelen szerződésben, előfizetési típusban nem foglaltatik benne. A Szolgáltató szabja meg, egy évben hányszor és mennyi ideig lehet csatlakozni új előfizetőknek a szolgáltatáshoz, egyes előfizetési típusokhoz.

Szerződéskötés során Felhasználónak meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, facebookon regisztrált felhasználónevét és emailcímét (ha van), számlázási adatait, egészségpénztárak esetén pedig a szükséges egyéb kiegészítő információkat.

A regisztrációval Felhasználó kijelenti, hogy saját működő email címét adja meg, a téves emailcím megadásából fakadó károkért Tagot terheli felelősség.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. Jogosulatlan hozzáférés (vagy annak gyanúja) esetén Felhasználó köteles adatait megváltoztatni a Szolgáltató egyidejű értesítésének segítségével.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a díj megfizetése, a díj megfizetéséig az időpontfoglaló felület nem elérhető.

A Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő internetkapcsolat és számítástechnikai eszköz szükséges.

A Tag azon cselekménye, hogy a regisztrációs folyamatot teljesíti és a szolgáltatás díját Szolgáltató részére megfizeti, és ezzel a Szolgáltatáshoz hozzáfér a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az a Szolgáltatás nyújtásának kifejezett, Tag előzetes beleegyezésével történő megkezdésének minősül.

Felek jogai és kötelezettségei

A Tag csak egyenesági leszármazottjának, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermekének vagy a Taggal élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személy gyermekének jogosult időpontot kérni, több gyermek esetén nem szükséges több előfizetés, egy családban elegendő egy.

A fizetést követően a Tag köteles a válasz e-mailt elolvasni és aszerint eljárni, a téves címre vagy technikai probléma miatt meg nem érkezett email miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha nem találja a levelet, a Tag köteles 7 napon belül az info@novakhunor.hu címre ezt jelezni, hogy a Szolgáltató egyeztethessen vele a részletekről.

Sürgős / gyors időpontot csak az erre kijelölt űrlapon keresztül foglalhat vagy igényelhet. Tag a díjfizetés után kapott válasz e-mailt köteles megőrizni, csak és kizárólag az abban kiküldött adatok, link segítségével egy űrlapon keresztül tudja gyors időpont lefoglalását véghezvinni az előfizetőknek fenntartott foglalási naptárban. Amennyiben az előfizetőknek fenntartott naptárban nincs szabad időpont 48 órán belülre, igénylését egy erre fenntartott űrlapon keresztül jelezhetii Szolgáltató felé. Szolgáltató vállalja, hogy a beérkezett igény időpontjához képest az első munkanap 00:01 percéhez viszonyított 24-48 órán belülre időpontot nyit magánrendelésére, erről a Tagot pedig SMS-ben és emailben értesíti. Az értesítést követően 15 percen belül a Tag köteles a megnyitott időpontot lefoglalni. A Szolgáltatást igénybe vevő a köteles a válaszemailt elolvasni és aszerint eljárni, ha a spam mappába kerül a levél vagy visszapattan, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a megadott időpont számára nem jó, válaszemailben jelezheti konkrét kérését, de Szolgáltató nem garantálja több időpont biztosítását, megpróbál ugyanakkor a lehetőségek szerint megoldást találni.

Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a https://rendelo.novakhunor.hu/adatkezeles/ oldalon érhető el. Az oldalra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Tag az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerje és elfogadja azt.
Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást Honlapján közzéteszi.

Szolgáltatás díjai, díjfizetés

A Szolgáltatásra csak az erre a célra létrehozott felületen keresztül lehetséges regisztrálni. A szolgáltatási díj megfizetése a regisztrációt követően azonnal esedékes. Fizetés kizárólag bankkártyás fizetési móddal lehetséges.

A Szolgáltatás díja 30 napra 8.900.-HUF + éves inflációkövetés, azaz nnyolcezer kilencszáz forint + 0% ÁFA (TAM) + éves inflációkövetés. Az éves inflációkövetés azt jelenti, hogy az előfizetői szerződés egymást folyamatosan követő előfizetési időszakai tekintetében a Szolgáltató a következő előfizetési időszak díját jogosult a Központi Statisztikai Hivatal által az előfizetési időszak lejáratát megelőző legalább egy éves időszakra közzétett infláció mértékével egyoldalúan megemelni. Szolgáltató fenntartja jogosult kedvezményes díj megállapítására.

A regisztrációt követően a fizetés 30 naponta automatikusan ismétlődik, a Szolgáltatás díja automatikusan levonásra kerül a Tag bankkártyájáról. Ez azt jelenti, hogy ha január 5-én fizet elő,február 4-én ismét levonja a rendszer a havidíjat.

A fizetés akkor sikeres, ha az összeg a Szolgáltató valamely számláján jóváírásra kerül.
A Tag nyilatkozik arról, hogy a fizetés során valódi bankkártyaadatokat adott meg és a bankkártyával jogszerűen rendelkezik, azt jogszerűen használja fel.

Részletfizetés nem lehetséges. A „Csatlakozom” gomb megnyomásával hozzájárul a tranzakció létrejöttéhez.

A fizetés szigorúan titkosított csatornán megy végbe, a Honlaptól függetlenül, az OTP SimplePay felületén.

Felhasználó elfogadja a SimplePay szabályzatát, szerződési feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját.
https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által a www.salesautopilot.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (Székhely címe: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Adószám: 24386106-2-42), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi

– E-mailcím

– Név

– Telefonszám

– Számlázási adatok

– Kupon kód

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: simplepay.hu/vasarlo-aff (A Simplepay részletes ismertetéséről itt olvashat.)

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a díj megfizetése, a díj megfizetéséig a gyors / sürgős időpontot igénylő felület nem használható. A díj megfizetéséről Tag megerősítő emailt kap a megadott email címére.

Ha egyéb kérdése van a fizetéssel kapcsolatban, írjon az info@novakhunor.hu címre.

Számlázás

A fizetést követően a Tag a számlát emailben kapja meg link formájában, a Számlázz.hu rendszerén keresztül. A Tag elfogadja, hogy a számlázást a Számlázz.hu rendszere végzi, a Tag elfogadja a Számlázz.hu ÁSZF-jét, felhasználási feltételeit (https://www.szamlazz.hu/aszf/) és az Adatkezelési tájékoztatóját is (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/).

A Tag elfogadja, hogy a számlát a Novák Medical Kft állítja ki 0%-os áfatartalommal (tárgyi adómentes – TAM). A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (1) bekezdés b) pontjában, 165/A. § (2) bekezdésében írtaknak, aláírás és pecsét és nélkül is érvényes. A számlán utólag Szolgáltató nem tud módosítani. Amennyiben a Tag módosítani szeretné a következő, automatikusan megújuló fizetés esetén a számlázási adatokat, azt a visszaigazoló emailben lévő linken teheti meg, de ez csak a következő fizetéskor fog módosulni.

Felelősség

A ki nem zárható felelősség esetein kívül Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatával összefüggésben felmerült károkért.

Ha a kiskorú gyermek súlyos, aggasztó tünetet mutat, Tag köteles mentőt hívni, háziorvost vagy sürgősségi osztályt, ügyeletet felkeresni, a Novák Medical Kft kizár minden felelősséget, ami a várakozásból fakadó egészségkárosodásból ered.

Szolgáltató amennyiben a szabad időpont nyitásáról történő értesítést megtette, az értesítés fogadásának elmaradásáért (pl. spam mappába kerül az email) és így az időpontfoglalás elmaradásáért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató nem szavatolja, hogy (a) nem megfelelő felajánlott időpont helyett több időpontot tud biztosítani (b) a Honlap, illetve a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan, hibamentesen működik, (c) a Szolgáltatásban vagy a Honlapon esetleg jelentkező hibák azonnal kijavításra kerülnek. Semmilyen, a Szolgáltató vagy annak képviselője által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás nem teremt ettől eltérő, ezt meghaladó felelősségvállalást a Szolgáltató részéről.

Elállási és felmondási jog

Felhasználó az elállási jogát a Szolgáltatóhoz intézett erről szóló egyértelmű nyilatkozat útján – a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően – a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben gyakorolhatja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa, a tagságot megszakítsa és a szolgáltatási díjat visszautalja a Tag bankkártyájára, erről az érintettet a megadott emailen tájékoztatja, aki köteles 72 órán belül elküldeni bankszámlaszámát a visszautaláshoz, amennyiben ezt a Szolgáltató kéri.

A Szolgáltatás bármelyik Fél által bármikor felmondható. A szerződő felek bármelyike felmondhatja a szolgáltatást a szerződést követő 14. nap után úgy, hogy a felmondási idő utolsó napja a legutolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik

A Tag az első díjfizetést megerősítő emailben kapott linken a megújuló szolgáltatást bármikor felmondhatja. Tag felmondhatja előfizetését emailben is, az info@novakhunor.hu címre küldött felmondással. A nyilatkozatban szerepeltetni szükséges a Tag nevét és regisztrációkor megadott adatait, a felmondási igényt, a szerződés kötésének időpontját és a díjfizetés időpontját. Az emailen beérkezett kérést legkésőbb 14 napon belül jóváhagyjuk, amennyiben a késedelmünk miatt újra levonódik az összeg kártyájáról, azt teljes egészében visszautaljuk.

A Tag általi felmondás esetében a Szolgáltatás a számlázási időszak végéig (a 30 napból fennmaradó időszak) továbbra is elérhető marad. A Szolgáltatás felmondása esetén a fiók az aktuális számlázási időszak végén automatikusan lezárásra kerül.

Rendkívüli esetben, lényeges és súlyos kötelezettségszegés esetén azonnali hatállyal bármelyik fél felmondhatja a szerződést.

Azonnali hatállyal felmondhatja továbbá a Szolgáltató a szerződést, amennyiben

– az Előfizető megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit, így általa tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettségeit vagy
– amennyiben a Szolgáltató és a Előfizető között a Szolgáltatás korábbi igénybevétele során vagy azon kívüli okból olyan nézeteltérés alakult ki, amely a Szolgáltató álláspontja szerint nem teszi lehetővé a Szolgáltatás sikeres nyújtásához szükséges megfelelő beteg-orvos kapcsolat fenntartását.
– az előfizető Tag stílusa másokra nézve sértő, bántó, kioktató, a csoport szabályait nem tartja be
– a Szolgáltató egészségügyi okok, túlterheltség miatt úgy érzi, nem tudja teljesíteni a tőle elvárt minőségi szolgáltatást; ez esetben a VIP-tagság előfizetői létszámát csökkentheti olyan módon, hogy véletlenszerűen kiválasztott Tagok szerződését azonnali hatállyal felmondja, előfizetésüket megszünteti, nem újítja meg, ez esetben a Szolgáltatási díj teljes összegben visszafizetésre kerül.
– Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az orvos-beteg kapcsolat súlyos bizalmi válsága esetén visszautasítsa a vizsgálatot.

Pénzvisszafizetési lehetőség

Amennyiben a Tag nem kap értesítést vagy nem tudnak számára a fentiek alapján 48 órán belül időpontot adni, Szolgáltató a legközelebbi (48 órán túli) szabad előfizetői időpontot ajánlja fel. Ha a Tag ezt a 48 órán túli időpontot nem szeretné elfogadni, és korábban még soha nem tudott igénybe venni ilyen módon gyors időpontot, emailben jelezheti legutóbbi 30 napos tagdíjának visszafizetési kérelmét és az előfizetés felmondását. Amennyiban a Tag előfizetése során bármikor már igénybe vette a Szolgáltatást, időpontot kapott, nem jogosult pénzvisszafizetési lehetőségre attól függetlenül, hogy az adott időpontot lefoglalta-e vagy megjelent-e a rendelésen.

A Szolgáltatás Tag általi felmondása esetén a befizetett díjak nem visszatérítendőek, és részleges időszakra szóló előfizetésre vagy a Szolgáltatás igénybevételének elmaradására vonatkozóan nem jár visszatérítés Tag részére.

A Szolgáltatás Szolgáltató általi felmondása esetén mind rendes felmondás, mind azonnali hatályú felmondás esetén Tag részére visszafizetni köteles a felmondás időpontjában aktív 30 napos szolgáltatási díj teljes összegét.

Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasz merül fel a Szolgáltatással kapcsolatban azt az info@novakhunor.hu címre írva jelezheti.
A panasz kivizsgálását követően, a vizsgálat eredményéről 30 napon belül értesítésre kerül.
Amennyiben nincs megelégedve az eredménnyel, jogában áll a következő testületekhez fordulni:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya:
1088. Budapest, József krt. 6.e-mail elérhetőség: fogyved@pest.gov.hu

Pest Megyei Békéltető Testület:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
e-mail elérhetőség: pmbekelteto@pmkik.hu

Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a Honlapon megjelenített összes tartalomnak, illetve a Szolgáltatás Holnapon keresztül történő nyújtása során elérhetővé tett bármilyen szerzői joggal védett műnek vagy egyéb szellemi tulajdonnak (ideértve többet között az összes videót, grafikát és más anyagot, az elrendezést, a weboldal felületének szerkezetét, a használt szoftvereket és egyéb megoldásokat, ötleteket és megvalósításokat). Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett szellemi alkotásokat tartalmaz, és hogy ezen szellemi alkotások használatára, felhasználására a kifejezetten biztosított jogosultságokon túlmenően nem jogosult.

Minden védjegy (márkanév, logó stb.) a Szolgáltató tulajdonát képezik. Sem a regisztráció, sem a Honlap használata, sem az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít a Vásárló számára bármilyen jogot a Szolgáltató kereskedelmi nevének vagy védjegyeinek használatára vagy hasznosítására.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu, és a zárt csoportban található található tartalom, cikkek, képek és videók nem többszörösíthetők, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, azok dr. Novák Hunor kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat nemzetközi és magyar jogok is védik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. Dr. Novák Hunor előzetes írásos, emailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy teljes egészének (beleértve a videók, képek, szöveg, táblázat, grafikai elemek, struktúra) reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A stock photo oldalak, ügynökségek tulajdonában lévő, honlapon megjelenő, jogszerűen megvásárolt fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját, üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni.Tilos a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domaineken található bármilyen tartalom részleges vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörösítése, reprodukálása, használata. Tilos továbbá előzetes írásbeli, emailben történő jóváhagyás nélkül a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu, zárt csoportban található tartalmat tükrözni, átvenni, újraközvetíteni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is.

A fizetés után a honlapon, zárt csoportban, emailben kiküldött – elérhető képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom, hozzászólás átvétele, továbbítása, másolása, másnak való továbbküldése vagy közlése szigorúan tilos, nem megengedett azt sem emailben, sem másik fórumban, Facebook üzenőfalon vagy csoportban megosztani. A fizetés után elérhető tartalmak szigorú jogvédelem alatt állnak. Az illetéktelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel, kártérítési igénnyel jár, jogsérelem esetén a Tag 500.000 forint összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget. Kérem tisztelje meg munkámat!

A szerződés módosítása és megszüntetése

Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja jelen ÁSZF rendelkezéseit írásban, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a Honlapon. Amennyiben az ÁSZF módosítására tartalmi szempontból kerül sor, úgy Szolgáltató a módosításról való tájékoztatást Holnapján közzéteszi.

Tag elfogadja, hogy amennyiben az ÁSZF módosítása után tovább használja a Szolgáltatást, úgy az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

A szerződés annak Tag vagy Szolgáltató általi felmondásáig marad hatályban. A szerződés és az az alapján biztosított Szolgáltatáshoz való hozzáférés továbbá automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha Tag nem tartja be a szerződés feltételeit. A szerződés megszűnésekor Tag köteles felhagyni a Szolgáltatás használatával, Szolgáltató a használati jogosultságát megszünteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás kivezetéséről döntsön, annak nyújtásával bármikor felhagyjon, azt korlátozza, az irányadó jogszabályi rendelkezések és szabályzatok figyelembevételével, a felhasználók külön értesítése nélkül. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ha az irányadó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően járt el.

Vegyes rendelkezések

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog irányadó és a szerződés a magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. A szerződéskötés nyelve magyar.
A szerződés teljesítésének helye Magyarország.
A szerződés megkötése előtt, a hibásan megadott Felhasználói adatok kijavítását Szolgáltató a Honlapon, a regisztrációs felületen biztosítja.
Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni.
Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.
A Tag ezen szerződés elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy cselekvőképessége, továbbá szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bekövetkező károkért felelősséget és a havidíjon felüli anyagi kártérítést nem vállal, azt a legteljesebb mértékben kizárja, az irányadó jogszabályoknak megfelelően lehetővé tett keretek között.
Az aktuális előfizetési típusának megfelelő ÁSZF-et későbbi is bármikor elérheti, ezt a sikeres feliratkozást követő megerősítő emailben az „Előfizetés beállításai” linken találhatja meg.

Novák Medical Kft

Kroki magán gyermekrendelő